HOME REZERVACE   ARCHIV                                   

Popis tratí

PLAVÁNÍ Muži 900 m Ženy 450 m

Rybník Klechtavec, plave se od mola na jedné straně k molu na straně druhé ( 225 m ), muži 2 x tam a zpět, ženy 1 x tam a zpět. Plave se vpravo od bójí umístěných v rybníku.

HORSKÉ KOLO  Ženy 9,3 km

nejdůležitější orientační body jsou vytištěny tučně, rovně budou označeny sprejem na trase:

0,0 km: od rybníka vyjet dál po polní cestě mezi chaty směr vesnička Familie
0,6 km: ve Familii první asfaltová T-křižovatka ostře vlevo do kopce směr Dolní Cerekev
2,9 km: cedule Dolní Cerekev, jet dál
3,1 km: na křižovatce jet vlevo po větší cestě ( je na ní vidět značka omezení rychlosti 40 km/h )
3,5 km: na křižovatce za popelnicema a křížem zahnout ostře vlevo na modrou značku, dále stále rovně po asfaltové cestě
4,5 km: u rozcestníku pokračovat rovně po asfaltce, ne doprava
5,3 km: asfaltka zatáčí vpravo, pokračujte po ní (vlevo uhýbá modrá značka do lesa) 
5,7 km: dvě křižovatky za sebou, na obou se držte na větší cestě, v obou případech vpravo, konec asfaltu, dále stále rovně po polní cestě
7,3 km: turist. rozcestník, žlutá turistická značka uhýbá vlevo do kopce, trať Plasťáka jede rovně - mírně doprava po větší cestě ( Pozor – tohle je změna 2007 oproti minulosti, dříve trať vedla po žluté )
7,6 km: zprava se připojuje podobná lesní cesta, trasa vede doleva
8,4 km: příjezd na asfaltku, na ní jet doprava, po 100m na křižovatce doleva na Čeřínek, dále po žluté až k chatě
9,0 km: po žluté jet vlevo mezi chaty ( sjet z asfaltky ) a dále nahoru k chatě 
9,3 km:  CHATA ČEŘÍNEK – CÍL PRO ŽENY je na hřišti pod chatou
10,8 km: jeďte vpravo po afaltce, červená uhýbá vlevo prudce do kopce k závoře
11,5 km: pokračujte rovně po asfaltce, zleva se připojuje červená značka, dále pořád po červené 
11,8 km: pokračujte rovně po červené, ne vlevo dolů !!!
12,5 km: odbočte prudce vlevo dolů pryč z asfaltky po červené značce dolů kamenitou lesní cestou, ne po asfaltové cestě
13,8 km: křižovatka polních cest, pokračujte rovně dolů z kopce po červené
14,2 km: Příjezd k hlavní asfaltové silnici, odbočte na ní vlevo po modré značce a pokračujte po této silnici až do obce Rohozná
17,6 km: cedule začátek obce Rohozná, pokračujte přes celou Rohoznou až k ceduli Rohozná - konec
19,3 km: zahněte před cedulí Rohozná-konec vlevo
19,5 km: ve Familii odbočte vlevo mezi domky k rybníku (viz start), podél rybníku na modrou značku jako při příjezdu na start, dále po modré
22,0 km: u PENSIONU JIHLAVAN - CÍL MUŽI u ohniště pensionu

Upozornění: Pozor, na asfaltkách a některých polních cestách jezdí občas auta!

HORSKÉ KOLO  Muži 22,7 km

nejdůležitější orientační body jsou vytištěny tučně, rovně budou označeny sprejem na trase:

0,0 km: Muži vyjíždějí opačným směrem než ženy ( novinka 2007 ). Jede se podél rybníka k rozcestníku, pak doprava po modré značce do kopce, výjezd z lesa, příjezd k rozcestníku s červenou značkou
1,6 km: Na rozcestníku odbočit vlevo na červenou značku
2,4 km: jeďte vpravo po afaltce, červená uhýbá vlevo prudce do kopce k závoře
3,1 km: pokračujte rovně po asfaltce, zleva se připojuje červená značka, dále pořád po červené
3,6 km: pokračujte rovně po červené, ne vlevo dolů
4,3 km: Kritický bod! Odbočte prudce vlevo dolů pryč z asfaltky po červené značce dolů kamenitou lesní cestou, ne po asfaltové cestě
5,6 km: křižovatka polních cest, pokračujte rovně dolů z kopce po červené
6,0 km: Příjezd k hlavní asfaltové silnici, odbočte na ní vlevo po modré značce a pokračujte po této silnici až do obce Rohozná
9,4 km: cedule začátek obce Rohozná, pokračujte přes celou Rohoznou až k ceduli Rohozná – konec
11,1 km: zahněte před cedulí Rohozná-konec vlevo
11,3 km: ve vesničce Familie NEodbočíte vlevo mezi domky k rybníku Klechtavec, ale jede se doprava do kopce směr Dolní Cerekev
11,3 - 19,1 km: Stejná trasa jako Ženy 0,6-8,4 km – viz výše 
19,1 km: na asfaltce zahnout doleva ( Ženy jedou doprava )
19,4 km: zleva se připojuje žlutá (původní trasa), jet dolů rovně a vpravo pořád po asfaltce
19,6 km: sjet z asfaltky doprava na lesní cestu, po ní pokračovat přes lyžařskou sjezdovku a k hájence “Urbanka” 
20,7 km: u hájenky doprava na modrou značku přes louku nahoru
21,1 km: modrá značka se odpojí doleva, naše trasa vede lesní cestou rovně nahoru lesem, jsou tam taky oranžové šipky - značky závodu “Přes Tři Vrchy”
21,5 km: příjezd na zpevněnou cestu, dále doprava po ní a po modré značce
21,7 km: sjet doprava z pevné cesty na lesní – pořád po modré
22,3 km: po modré doprava lesem k chatě Čeřínek
22,5 km: CÍL MUŽI KOLO – CHATA ČEŘÍNEK  

Upozornění: Pozor, na asfaltkách a některých polních cestách jezdí občas auta!

BĚH Ženy jeden okruh 4,35 km, Muži dva okruhy 8,7 km

Je to okruh spojený z dojezdu kola Mužů ( 19,1-22,5 km ) a kola Žen ( 8,4-9,3 km )

0,0 km: od chaty po asfaltce po modré
0,2 km: doleva z asfaltky do lesa po modré
0,8 km: modrá se připojí na velkou zpevněnou cestu
0,9 km: odbočit doleva z pevné cesty do lesa na lesní cestu – odbočka je značena oranžovými šipkami - značky závodu “Přes Tři Vrchy”. Modrá pokračuje po pevné cestě – tudy NE !!
1,2 km: “vidlička” – malé rozcestí lesních cest, trasa vede doprava – podle oranžových šipek
1,3 km: zprava se připojuje modrá značka, pokračovat po ní a po oranžových šipkách dolů
1,7 km: před Hájenkou (pár starších budov) odbočit doleva podél hájenky (taky tudy vedou zelené šipky), modrá pokračuje vpravo dolů vedle hájenky – tam NE !
2,1 km: zelené šipky vedou prudce doleva do lesa do kopce- tudy NE, pokračovat po cestě přes lyžařskou sjezdovku
2,8 km: “vidlička” – doleva a na asfaltce zase doleva nahoru
3,05 km: doprava vede žlutá značka – tudy NE, pokračovat po asfaltce
3,4 km: zprava se připojuje trasa kola, pokračovat po asfaltu rovně
3,45 km: na křižovatce doleva na Čeřínek 
4,0 km: po žluté vlevo mezi chaty ( sjet z asfaltky ) a dále nahoru k chatě 
4,35 km: CÍL BĚHU – CHATA ČEŘÍNEK  


TRASA NENÍ TAK SLOŽITÁ JAK TO VYPADÁ Z POPISU, KRITICKÁ MÍSTA BUDOU PRO CYKLO TRASU ZNAČENA SPREJEM NA ZEMI.

 

 © 2007 Jdemeven.cz